خداحافظی پوریا ساوه شمشكی از دنیای اسكی قهرمانی

پوریا ساوه شمشکی در جریان لیگ اسکی آلپاین از دنیای قهرمانی اسکی خداحافظی کرد.

به گزارش فرم نو به نقل از مهر، روز دوم رقابت های لیگ اسکی آلپاین به میزبانی پیست اسکی دیزین با قهرمانی محمد کیادربندسری و عاطفه احمدی در رشته مارپیچ بزرگ به پایان رسید. در بخش مردان محمد کیادربندسری به مقام قهرمانی رسید و نیما بها دوم شد. آشوت کارپتیان از (ارمنستان) هم سوم شد. در جریان این رقابتها پوریا ساوه شمشکی المپین باتجربه اسکی از دنیای قهرمانی این رشته خداحافظی کرد. در بخش بانوان هم عاطفه احمدی، مهسا یارخواه و زیبا کلهر به ترتیب اول تا سوم شدند.

منبع: