اعتراض گسترده اهالی سواركاری به دستورالعمل غیرقانونی نابودی سرمایه مردم، افزایش قاچاق و احتمال اپیدمی بیماری های اسبی

به گزارش فرم نو برخی از اهالی صنعت اسب در اعتراض به دستورالعملی که اسب مولد را تبدیل به کالایی لاکچری کرده و واردات آنرا ممنوع کرده است، طوماری را برای وزیر جهاد و کشاورزی نوشته اند.

به گزارش فرم نو به نقل از مهر، تعداد زیادی از تولیدکنندگان، باشگاهداران، مربیان، قهرمانان ملی و فعالان صنعت اسب کشور در اعتراض به دستورالعملی که اسب مولد را تبدیل به کالایی لاکچری کرده و واردات آنرا ممنوع کرده است، طوماری را برای وزیر جهاد و کشاورزی نوشته اند.
آنها در اعتراض به تصمیمی که سبب ایجاد رانتی بزرگ برای چند وارد کننده که اسب های شان را پیش از این ممنوعیت وارد کردند و حالا با رانت بوجود آمده مبالغ نجومی از دیگران طلب می کنند، مبادرت به نگارش طومار دست جمعی کردند و اعتقاد دارند تداوم اجرای ممنوعیت واردات اسب مولد سرمایه گذاری اقلاً ۵۰ هزار میلیارد تومانی بخش خصوصی را با تهدید جدی روبرو می کند و منجر به بیکاری هزاران نفر از افراد شاغل در تجارت های ورزشی در رابطه با سوارکاری می شود.
همینطور صدمه ای بزرگ به ورزش سوارکاری ایران وارد می نماید.
همچنین اجرای این مصوبه سبب واردات قاچاق اسب بدون طی مراحل قرنطینه را به دنبال داشته که به غیر از مشکلات در ارتباط با خروج غیرقانونی ارز از کشور به شدت خطر اپیدمی بیماری های مشترک انسان و دام را افزایش داده است.
یک سال و نیم قبل یکی از معاونت های وزارت جهاد و کشاورزی ردیف اولویت واردات اسب مولد را از ردیف ۲۱ به ردیف ۲۷ تغییر داد. تغییراتی که البته برای آن مصوبه یا قانون بالادستی وجود ندارد و تنها یک دستورالعمل و نظر شخصی در سطح یکی از معاونت های این وزارت خانه است.
در صنعت اسب، نقش اسب مولد در تولید و تکثیر و گردش این چرخه، حیاتی می باشد. گونه های خط خونی داخلی هنوز فاصله ای زیاد تا اسب های دارای خط خونی خارجی دارند.
متن طومار طومار که صدها نفر از چهره های سرشناس سرشناس سوارکاری ایران، آنرا امضا کرده اند را می توانید در این لینک به همراه امضاها مشاهده کنید.

منبع: