پسندیده نایب رییس فدراسیون جهانی گورش شد

فرم نو: علیرضا پسندیده به عنوان نایب رییس فدراسیون جهانی کشتی سنتی گورش برگزیده شد.
به گزارش فرم نو به نقل از ایسنا، با تصمیم کمیته اجرائی فدراسیون جهانی کشتی سنتی گورش، علیرضا پسندیده، رییس فدراسیون ورزش روستایی، عشایری و بازی های بومی محلی ایران به عنوان نایب رییس فدراسیون جهانی کشتی سنتی گورش برگزیده شد.
کشتی سنتی گورش از ورزش هایی است که در مناطق مختلف کشور خصوصاً شمال و شمال شرق فعال است. در این شیوه از کشتی، شالی که هر ورزشکار به دور کمر خود می بندد برای اجرای فنون توسط رقیب و کمر گیری مورد استفاده قرار می گیرد.
قبل از این نیز در جریان اجلاس کنفدراسیون جهانی ورزش های قومیتی، ایران رسماً به عضویت کنفدراسیون جهانی ورزش های قومیتی در آمده بود.