ورود بازرسان وزارت ورزش به شطرنج به خاطر بدهی 17 میلیاردی

به گزارش فرم نو، پرونده بدهی مالیاتی سنگینی که به خاطر برخی معاملات ۱۰ سال پیش برای فدراسیون شطرنج تشکیل شده، پای گروه بازرسان وزارت ورزش را به این فدراسیون باز کرده است.

به گزارش فرم نو به نقل از مهر، فدراسیون شطرنج و مسئولانش این روزها درگیر پرونده مالی سنگینی هستند که با حکم دادگاه و در پیِ عدم معامله های صورت گرفته در این فدراسیون و عدم پرداخت مالیات آن طی ۱۰ سال قبل بوجود آمده است.
رقم مالیات تعیین شده برای فدراسیون شطرنج که فقط در ارتباط با یک سال (سال ۹۲) است به قدری بالا و سنگین است که وزارت ورزش را هم مجبور به ورود و بررسی نموده است. در همین راستا گروه بازرسان این وزارت خانه امروز (شنبه ۹ مهرماه) در محل فدراسیون شطرنج مستقر شدند تا این پرونده و جوانب مختلف آنرا ارزیابی کنند.
رقم مالیات تعیین شده برای فدراسیون شطرنج ۱۷ میلیارد تومان است. این مالیات به دنبال معامله ۴ هزار میلیاردی خرید شکر و کود با کد اقتصادی فدراسیون که سال ۹۲ در دوره ریاست محمدجعفر کامبوزیا انجام شد، برای فدراسیون شطرنج تعیین شده است.
البته مبلغ اصلی و اولیه ۹ میلیارد بود اما به خاطر دیر کرد به ۱۴ و پس از آن به ۱۷ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.

منبع: