ابراز امیدواری پولادگر نسبت به مدال آوری تیروکمان در المپیک پاریس

فرم نو: معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش ابراز امیدواری کرد که تیروکمان بتواند در المپیک پاریس مدال آور شود.
به گزارش فرم نو به نقل از مهر، در جریان مجمع عمومی فدراسیون تیروکمان که امروز بصورت وبیناری برگزار شد، سید محمد پولادگر با اشاره به این که ترکیب تیم ملی از ۶ تا ۷ استان انتخاب شده اند، اظهار داشت: هرچند بیش از ۵۰ درصد بازیکنان تیم ملی از استان تهران هستند اما اتفاق خوبی است که دانش فنی در رشته تیر و کمان در سطح کشور توزیع شده است. وی با اعلان اینکه تیر و کمان رشته المپیکی و پارالمپیکی است و پر افتخارترین ورزشکار پارالمپیکی با سه مدال طلا از رشته تیر و کمان است، افزود: این یک استثنا است که در المپیک ریو ورزشکار ایرانی هم در المپیک و هم در پارالمپیک شرکت کرد. معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزیر ورزش و جوانان با اشاره به گزارش های ارائه شده از طرف فدراسیون تیر و کمان اشاره کرد: این که شاهد حضور فعال زنان در هیات رئیسه، نماینده باشگاه ها و نماینده استانها هستیم و حتی تعداد داوران زن در زمینه بین المللی بیش از مردان است، از نکات مثبت است. رشته تیر و کمان امکان حضور بانوان را دارد و این یک فرصت استثنایی برای بانوان کشور به شمار می آید. پولادگر همین طور نسبت به کسب کرسی های تاثیر گذاری از طرف اعضای فدراسیون تیر و کمان ابراز رضایت کرد اما از برگزار نشدن مجامع سالانه هیات های استانی این رشته طی سال قبل انتقاد نمود و اظهار داشت: سال ۱۴۰۰ مجامع سالیانه استانها از طرف فدراسیون تیر و کمان برگزار نشد درحالیکه باید صورت های مالی استانها برای فدراسیون ارسال شود و مجامع آنها بصورت سالانه اجرا شود تا شاهد ایجاد مشکلات مالی، بیمه ای و… نباشیم چونکه در غیر این صورت شرایط سختی حاکم خواهد شد. وی با تأکید بر این که مجامع سالیانه هیات های استانی حتما باید برگزار شود، اظهار داشت: در این صورت است که حال تیروکمان خوب خواهد بود. تیر و کمان رشته المپیکی است و استعداد کسب مدال در المپیک و پارالمپیک در این رشته وجود دارد. یکی از فاکتورهای ارائه کمک های مالی از طرف وزارت ورزش و جوانان به فدراسیون ها هم کسب مدال در مسابقات المپیک، جهانی و آسیایی است. پولادگر اظهار داشت: امیدوار هستیم در المپیک پاریس مدال کسب نماییم و اینطور به تعداد رشته های صاحب مدال کشور در المپیک اضافه شود، در عین حال تلاش خواهیم کرد به فدراسیون تیر و کمان کمک مالی داشته و شاهد حضور قدرتمند در بازی های آسیایی و المپیک باشیم.