با ارسال نامه هایی صورت گرفت؛ ادامه مخالفت با تصمیم وزارت ورزش

به گزارش فرم نو، روسای انجمن ها، کمیته ها و گروههای زیر مجموعه فدراسیون ورزشهای همگانی با ارسال نامه هایی به تصمیم وزارت ورزش در خصوص جدایی از این فدراسیون اعتراض کردند.

به گزارش فرم نو به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزشهای همگانی، وزارت ورزش و جوانان در تصمیمی یکطرفه و برخلاف دستورالعمل خود، انجمن آمادگی جسمانی را به فدراسیونی جدید تبدیل کرد و به دنبال آن ۲۶ انجمن، کمیته و گروه زیر مجموعه فدراسیون ورزشهای همگانی را از این فدراسیون جدا و اعلام نمود آنها به فدراسیون آمادگی جسمانی منتقل خواهند شد.
به دنبال این تصمیم وزارت ورزش، روسای انجمن ها، کمیته ها و گروههای «کتل بل»، «دوچرخه سواری ثابت»، «تمرینات کاربردی در ورزش»، «کراس ترینیگ»، «آمادگی جسمانی»، «باروسول»، «یوگا»، «کلیستنیکس»، «ورزآرا»، «پیاده روی»، «ورزش در آب» و… با ارسال نامه های جداگانه ای به افشین ملایی رئیس فدراسیون ورزشهای همگانی به این تصمیم وزارت ورزش اعتراض و مخالفات خود با جدایی از فدراسیون همگانی را اعلام نمودند.