جریمه ۱۰ هزار دلاری تیم فوتبال امید به کمیته المپیک عودت داده شد

فرم نو: جریمه نقدی 10 هزار دلاری که بابت عدم حضور تیم فوتبال امید در بازی های کشورهای اسلامی برای کمیته ملی المپیک در نظر گرفته شده بود، باز گردانده شد.
به گزارش فرم نو به نقل از مهرو به نقل از روابط عمومی کمیته ملی المپیک، با مکاتبات انجام شده توسط رییس کمیته ملی المپیک و پیگیری های مستمر سرپرست و معاون کاروان ایران، جریمه ۱۰ هزار دلاری کاروان ایران در بازی های کشورهای اسلامی به سبب عدم حضور تیم فوتبال امید باز گردانده شد. اصغر رحیمی سرپرست کاروان ایران با استدلال های قوی طی جلسات گوناگون و مستمر موفق به متقاعد کردن نمایندگان فدراسیون همبستگی کشورهای اسلامی و کمیته برگزاری بازی ها شد و طی آن جریمه اختصاص داده شده به ایران بصورت نقدی بازگردانده شد.

منبع: