میراسماعیلی از انتخابات کمیته ملی المپیک انصراف داد

به گزارش فرم نو، رئیس فدراسیون جودو از حضور در انتخابات پست ریاست کمیته ملی المپیک در انتخابات این کمیته کنار رفت.

به گزارش فرم نو به نقل از مهر، آرش میراسماعیلی رئیس فدراسیون جودو که برای پست ریاست کمیته ملی المپیک و هیئت اجرایی نام نویسی کرده بود، امروز به صورت رسمی از نامزدی پست ریاست این کمیته به سود داوطلبی دیگر کنار رفت و تنها در پست هیئت اجرایی در انتخابات شرکت خواهد نمود.
نام نویسی از نامزدهای ریاست، نواب رئیس و هیئت اجرایی انتخابات کمیته ملی المپیک از ۵ تا ۲۰ مرداد انجام شد.
از سه پست تعیین شده بیشترین درخواست برای حضور در هیئت اجرایی می باشد و برای پست ریاست هم ۸ داوطلب علاقمندی خویش را اعلام نمودند.
انتخابات کمیته ملی المپیک مقرر است، ۶ شهریور برگزار گردد.