۱۴ میلیارد بدهی فدراسیون شطرنج برای خرید شکر و کود در یک سال!

فرم نو: فدراسیون شطرنج با مشکل بدهی ۱۴ میلیارد تومانی روبرو شدن که البته فقط مربوط به یک سال می شود.
به گزارش فرم نو به نقل از مهر، با حکم دادگاه، فدراسیون شطرنج به پرداخت ۱۴ میلیارد تومان محکوم شده است. این مالیات فقط برای سال ۹۲ است یعنی دوره ای که محمد جعفر کامبوزیا ریاست فدراسیون شطرنج را بر عهده داشت. حسن تأمینی رییس فدراسیون شطرنج در نشست خبری امروز این مساله را اعلام نمود. در همین رابطه هاشمی دبیر فدراسیون اصرار کرد که این مالیات در پی ۴ هزار میلیاردی خرید شکر و کود با کد اقتصادی فدراسیون برای ما بریده شده است، البته مبلغ اصلی و اولیه ۹ میلیارد بود اما به خاطر دیر کرد ۵ میلیارد جریمه برای ان بریده شده است. کامبوزیا تا قبل از نایب رییس فدراسیون جهانی شطرنج بود اما در انتخابات دو هفته پیش این فدراسیون از مجموع ۱۵۰ رأی فقط صاحب ۷ رأی شد!

منبع: