معاون وزیر علوم: به دنبال برگزاری بازی های دانشجویان کشورهای اسلامی هستیم

به گزارش فرم نو معاون وزیر علوم با اشاره به برنامه های وزارتخانه برای برگزاری المپیاد دانشجویان، اظهار داشت: با اهمیت ترین برنامه ما برای سال بعد در صورت تامین منابع مالی برگزاری بازی های دانشجویان کشورهای اسلامی است.

به گزارش فرم نو به نقل از مهر، نشست خبری پانزدهمین دوره المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان کشور امروز یکشنبه با حضور هاشم داداش پور معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان برگزار گردید.
داداش پور در این جلسه ابتدا به تأثیر کرونا و تعطیلی ها روی ورزش دانشجویان و المپیادها اشاره نمود و اظهار داشت: اگر درگیر کرونا نبودیم سال جاری شانزدهمین دوره المپیاد دانشجویان برگزار می شد. باید دانشجویان را درگیر فضای بانشاط نماییم و از راه ورزش میتوان این کار را انجام داد.
وی با بر شمردن رویدادهای ورزشی دانشجویان، از برگزاری مسابقات همبستگی کشورهای اسلامی در رده ورزش دانشجویان در سال آینده بعنوان مهم ترین برنامه نام برد؛ البته به شرط تأمین منابع مالی.
معاون وزیر علوم درباره هزینه های برگزاری المپیاد ورزشی برای دانشجویان تصریح کرد: تمام هزینه ها را دانشگاه ها متقبل می شوند. دانشگاه ها پای کار بوده اند. بیشتر از ۱۵۰ هزار دانشجو درگیر مسابقات منطقه ای بوده اند آن هم بدون هزینه. سازمان امور دانشجویان هم نقش حمایتی، نظارتی و سیاستگذاری را بر عهده داشته است. از ۱۵۰ هزار دانشجو، تعداد ورزشکاران جهت شرکت در المپیاد دانشجویان به حدود ۲۸۰۰ نفر رسیده است. این یعنی ۱۴۸ هزار نفر نتوانسته اند در سطح المپیاد حاضر بشوند.
خبرنگاری از داداش پور درباره محدودیت های استفاده مشترک از فضاهای ورزشی در دانشگاه ها بین دانشجویان دختر و پسر سوال پرسید. معاون وزیر علوم با اشاره به اینکه تابحال هیچ اعتراض و شکایتی در این مورد ندیده است، اظهار داشت: سالن ها و امکانات ورزشی در دانشگاه ها برای همه دانشجویان است و باید به صورت مشترک استفاده بشود. سرانه ورزش دانشگاه ها ۳ متر و ۲۵ سانتیمتر است که عدد خوبی است؛ هرچند در برخی از دانشگاه ها بیشتر است و در بعضی دانشگاه ها کمتر.
وی همینطور اظهار داشت: افزایش سهم دختران دانشجو یک اصل مهم و رویکرد اساسی در سازمان امور دانشجویان است.
«آیا در بخش استعدادیابی و داوری برای برگزاری المپیاد دانشجویان تعاملی با فدراسیون های ورزشی داشته اید؟» داداش پور در پاسخ به این سوال اظهار نمود: به ازای هر ورزش، انجمن های ورزشی داریم. روسای فدراسیون ها در فدراسیون ورزش های دانشگاهی و سازمان امور دانشجویان عضویت دارند و با آنها همکاری می نماییم. همراهی با فدراسیون های ورزشی نزدیک بوده است اما به خاطر کرونا، رشته هایی که تماس فیزیکی دارند را کمتر شرکت داده ایم.
به گزارش فرم نو به نقل از مهر، در این جلسه خبری همینطور محمد خدادادی مدیر تربیت بدنی دانشگاه تبریز اظهار داشت: نسبت به المپیادهای سیزدهم و چهاردهم دانشجویان، تعداد رشته های کمتری در این دوره داریم. تعداد دانشگاه هایی که دختران آنها در المپیاد حضور دارند، ۹۶ دانشگاه است. برای پسران هم این آمار ۱۰۴ دانشگاه می باشد.
خدادادی بزرگترین کاروان دانشجویان برای المپیاد در بخش دختران و پسران را به ترتیب دانشگاه چمران اهواز و فردوسی مشهد دانست و تصریح کرد که به خاطر طولانی بودن مسیر برخی از دانشگاه ها تا تبریز، مقدمات اسکان برخی از دانشگاه ها زودتر صورت می گیرد.

منبع: