افقری فردا در۵۰ پروانه به آب می زند؛ اعلام برنامه مسابقات ملی پوشان شنای ایران در مسابقات جهانی

به گزارش فرم نو مهرشاد افقری در ماده های ۵۰ و ۱۰۰ متر پروانه و متین سهران در ماده های ۵۰ و ۱۰۰ متر آزاد با رقبای خود در مسابقات شنا قهرمانی جهان بوداپست به رقابت خواهند پرداخت.

به گزارش فرم نو به نقل از روابط عمومی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو، نوزدهمین دوره مسابقات شنا قهرمانی جهان ۱۸ جون الی سوم جولای ۲۰۲۲ (۲۸ خرداد الی ۱۲ تیر ۱۴۰۱) در شهر بوداپست مجارستان برگزار می گردد.
مهرشاد افقری و متین سهران بعنوان دو نماینده شنای ایران به این مسابقات اعزام شدند که مهرشاد افقری در ماده های ۵۰ و ۱۰۰ متر پروانه و متین سهران در ماده های ۵۰ و ۱۰۰ متر آزاد با رقبای جهانی خود به رقابت خواهند پرداخت.
برنامه شناگران ایران در مسابقات شنا قهرمانی جهان (مجارستان) به این شرح است:
شنبه ۲۸ خردادماه
* ماده ۵۰ متر پروانه – مهرشاد افقری
سه شنبه ۳۱ خردادماه
* ماده ۱۰۰ متر آزاد – متین سهران
پنج شنبه ۲ تیرماه
* ماده ۱۰۰ متر پروانه – مهرشاد افقری
* ماده ۵۰ متر آزاد – متین سهران