سرمایه گذاری بی سابقه رژیم صهیونیستی در ورزش!

فرم نو: رژیم صهیونیستی برای بسط ورزش خود، بودجه هنگفتی را مختص کرده است.
به گزارش فرم نو به نقل از ایسنا و به نقل از اورشلیم پست، آویگدور لیبرمن، وزیر دارایی این رژیم از اختصاص ۳ میلیارد NIS (واحد پول رژیم صهیونیستی) معادل ۹۳۷ میلیون دلار برای رشد ورزش آگاهی داده است.
دو سوم این بودجه مقرر است در یک دهه آینده صرف ساخت و ساز اماکن ورزشی و مقدار قابل توجهی هم صرف خرید تجهیزات ورزشی شود.
رسانه های اسرائیلی آگاهی داده اند که این بودجه در تاریخ ورزش این رژیم بی سابقه است.

منبع: