باران چشمه رئیس ماند دیوان عدالت اداری انتخابات فدراسیون زورخانه ای را تایید نمود

فرم نو: دیوان عدالت اداری با رد شکایت دو تن از اعضای مجمع، صحت انتخابات فدراسیون زورخانه ای را تایید و اعلام نمود که انتخاب دکتر مهر علی باران چشمه ایراد قانونی ندارد.

به گزارش فرم نو به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی، بعد از انتخاب دکتر مهرعلی باران چشمه بعنوان رئیس فدراسیون ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی که در تاریخ ۱۹ خرداد ۱۴۰۰ انجام شد، محمدکاظم کوهی و مجتبی جوهری از وزارت ورزش و جوانان به دیوان عدالت اداری شکایت کردند و خواهان ابطال انتخابات شدند.
شعبه ۲۸ تجدید نظر دیوان عدالت اداری بعد از بررسی های انجام شده، ضمن تایید انتخابات فدراسیون زورخانه ای، در قسمتی از رای خود آورده است:
پس از شکایت شاکیان به شعبه ۴۵ بدوی دیوان عدالت اداری و با تجدید نظر خواهی وزارت ورزش و جوانان و بعد از بررسی های صورت گرفته و با اجازه حاصل از ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت نیز نقض و حکم به رد شکایت شاکیان صادر و اعلام می شود.

منبع: