اعزام تیم ملی اسلحه سابر به مجارستان با چهار شمشیرباز

تیم ملی شمشیربازی اسلحه هفته آتی بمنظور حضور در یک دوره جام جهانی عازم مجارستان می شود.

به گزارش فرم نو به نقل از مهر، جام جهانی مجارستان دومین رویدادی است که فدراسیون شمشیربازی پس از المپیک برای تیم ملی اسلحه در نظر گرفته است.
به همین منظور این تیم هفته آتی راهی بوداپست می شود.
علی پاکدامن، محمد رهبری، محمد فتوحی و فرزاد باهر ارسباران ترکیب تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر را در جام جهانی مجارستان می سازند. این تیم با همین ترکیب در جام جهانی گرجستان هم شرکت داشت.
امین قربانی هدایت تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر را در جام جهانی مجارستان بر عهده خواهد داشت.