تالاخادزه ورزشکار سال گرجستان شد

وزنه بردار طلایی گرجستان بعنوان ورزشکار سال این کشور انتخاب گردید.
به گزارش فرم نو به نقل از ایسنا و به نقل از اسپورتال، طی مراسمی از جانب کمیته ملی المپیک گرجستان، لاشا تالاخادزه بعنوان بهترین ورزشکار سال گرجستان انتخاب گردید.
تالاخادزه در حرکت اول دوضرب مسابقات جهانی ۲۴۷ کیلوگرم را مهار کرد. در حرکت دوم ۲۵۷ کیلوگرم را بالای سر برد و در حرکت سوم و پایانی مسابقات، پشت وزنه رویایی ۲۶۷ کیلوگرم ایستاد که داوران دو چراغ قرمز به او دادند و تنها یک داور چراغ سفید داد. اما هیات ژوری این وزنه را پذیرفت و تالاخادزه توانست رکورد یک ضرب را دو کیلوگرم (۲۲۵ کیلوگرم)، رکورد دوضرب جهان (۲۶۷ کیلوگرم) را ۲ کیلوگرم بشکند و رکورد مجموع جهان (۴۹۲ کیلوگرم) را هم چهار کیلوگرم ارتقاء داد.
در کنار او، لاشا بکوری جودوکار گرجستانی هم بعنوان مشترک بهترین ورزشکار سال گرجستان دست یافت.

منبع: