گزارش فرم نو؛ چراغ سبز وزارت ورزش به مدال آوران

فرم نو: وزارت ورزش مدال آوری در رویدادهای مورد تایید این وزارتخانه را بعنوان یک سابقه مدیریتی برای ورزشکاران و مربیانی لحاظ خواهدنمود که قصد ورود به انتخابات فدراسیون ها و ریاست در آنها را دارند.

به گزارش فرم نو به نقل از مهر، با عنایت به ابلاغ اساسنامه فدراسیون های ورزشی، وزارت ورزش تدوین آیین نامه جدید برای برگزاری انتخابات فدراسیون های ورزشی را در دستور کار قرار داده است تا از این پس ملاک برگزاری مجمع انتخاباتی در تمام فدراسیون ها باشد.
پیش نویس این آیین نامه جدید انتخاباتی در اختیار فدراسیون های ورزشی قرار داده شده تا توسط اعضای هیات رئیسه آنها بررسی و به تصویب برسد.
این آیین نامه انتخاباتی بطور کلی به «شرایط اختصاصی نامزدهای دارای وثاقت و امانت، نحوه ثبت نام و رای گیری برای داوطلبان پست های هیات رئیسه فدراسیون های ورزشی» اشاره دارد.
ماده ۷ آیین نامه موردنظر سوابق مدیریتی داوطلبان احراز پست ریاست فدراسیون را تشریح می کند. طبق این ماده «شرایط اختصاصی» در نظرگرفته شده برای متقاضیان ریاست عبارت است از:
* اعضای هیات اجرائی کمیته ملی المپیک و کمیته ملی پارالمپیک
* اعضای هیات رئیسه فدراسیون ها
* اعضای هیات رئیسه کنفدراسیون آسیایی و فدراسیون جهانی رشته های ورزشی مورد تایید کمیته بین المللی المپیک یا پارالمپیک
* مدیران عامل باشگاه های ورزشی در بالاترین سطح حرفه ای رشته های ورزشی (لیگ برتر)
* مقامات موضوع ماده ۷۱ قانون خدمات کشوری به شرط مرتبط بودن فعالیت آنها با ورزش و تربیت بدنی
* مشاوران وزیر و مدیران کل ستادی و استانی در وزارت ورزش
* مدیران در رابطه با ورزش و تربیت بدنی در سطح مدیرکل دستگاههای اجرائی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری
* مدیران و فرماندهان در رابطه با ورزش و تربیت بدنی نیروهای مسلح با تجربه خدمتی حداقل ۱۶ و بالاتر
* روسای پژوهشگاه، پژوهشکده و دانشکده تربیت بدنی مراکز آموزش عالی
* روسای هیات ورزشی استان ها
در تبصره یک این ماده (۷) تاکید شده که هر یک از این سوابق بوسیله ۱- مناصب دولتی مستند به ابلاغ (حکم) انتصاب و حکم کارگزینی یا ۲- مناصب ورزشی مستند به حکم (ابلغ) معتبر انتصاب یا انتخاب تایید می شود.

چراغ سبز وزارت ورزش به قهرمانان برای ریاست
طبق آیین نامه جدید تدوین شده برای برگزاری مجامع انتخاباتی فدراسیون ها، ورزشکاران هم می توانند کاندیدای ریاست فدراسیون ها شوند البته به شرط مدال آوری در ۶ رویداد مورد نظر وزارت ورزش که بازی های المپیک و پارالمپیک همچون آنها هستند. این وزارت خانه مدال آوری در بعضی رویدادها را معادل «پنج سال سابقه مدیریتی و اجرائی در رابطه با ورزش و تربیت بدنی» برای قهرمانان لحاظ کرده و آنرا یکی از شرایط موردتایید برای کاندیدا شدن ریاست فدراسیون ها در نظر گرفته است.
البته حضور در کادر فنی بعنوان سرمربی و شرکت در رویدادهای مورد نظر هم امتیازی است که از جانب وزارت ورزش برای مربیان و ورود آنها به انتخابات در نظر گرفته شده است.
در تبصره دوم از ماده ۷ آیین نامه شرایط اختصاصی نامزدهای دارای وثاقت و امانت، نحوه ثبت نام و رای گیری برای داوطلبان پست های هیات رئیسه فدراسیون های ورزشی به این مورد اشاره شده است. در این تبصره آمده است:

دارا بودن عناوین ذیل معادل ۵ سال سابقه مدیریتی و اجرائی در رابطه با ورزش و تربیت بدنی محسوب می شود:
۱- مدال آوران بازی های المپیک، پارالمپیک، بازی های آسیایی و پاراآسیایی
۲- نفرات اول تا سوم مسابقات قهرمانی بزرگسالان جهان در رشته های مورد تایید کمیته بین المللی المپیک
۳- نفرات اول تا سوم مسابقات قهرمانی بزرگسالان آسیا در رشته های مورد تایید کمیته بین المللی المپیک
۴- پنج سال سابقه سرمربیگری تیم های ملی بزرگسالان یا جوانان در موارد فوق

وزارت ورزش دنباله رو فوتبال
این برای اولین بار است که وزارت ورزش به قهرمانان و پیشینه مدال آوری آنها برای ریاست توجه اینطور داشته و در حقیقت راه را برای ورود قانونی و بدون حرف و حدیث آنها به عرصه مدیریتی باز کرده است. به نظر می آید این اقدام اصلاحی که در آیین نامه انتخاباتی فدراسیون ها انجام شده به صورتی الهام گرفته از فوتبال باشد.
اساسنامه فدراسیون فوتبال برای برگزاری انتخابات سال قبل این فدراسیون با فشارهای فیفا و AFC و اعمال برخی اصلاحات دستخوش تغییراتی شد که حذف شرایط سنی و سابقه مدیریتی از با اهمیت ترین و تاثیرگذارترین آنها بود. به واسطه این تغییر فوتبالی ها می توانستند با معادل سازی سابقه حضور در تیم ملی یا بالاترین لیگ در انتخابات شرکت نمایند. در حقیقت ورود علی کریمی به انتخابات اسفند ماه ۹۹ فدراسیون فوتبال هم به واسطه همین بخش اساسنامه بود و تغییراتی که در آن بوجود آمد.
حالا هم وزارت ورزش مدال آوری ورزشکاران در رویدادهای المپیک، پارالمپیک، آسیایی، پاراآسیایی، قهرمانی جهان و قهرمانی آسیا را معادل پنج سال سابقه مدیریتی در نظر گرفته تا اینطور ورزشکاران آسان تر بتوانند در انتخابات فدراسیون ها که طبیعتا در رشته مطبوع خودشان خواهد بود، شرکت داشته باشند.

منبع: