قوانین جدید FIFA برای حاملگی زنان فوتبالیست

به گزارش فرم نو فدراسیون جهانی فوتبال قوانین جدیدی را در مورد زنان آبستن تصویب کرده که اجرای آن اخیرا به صورت الزامی درآمده است.

به گزارش فرم نو به نقل از ایسنا، فدراسیون جهانی فوتبال با نگاه حمایتی از فوتبال زنان قوانین جدیدی را در مورد بازیکنان آبستن به تصویب رسانده که اجرای آن از اول جولای، ۱۰ تیر برای تمام فدراسیون ها الزامی شده و باید در مقررات داخلی آنها قرار بگیرد.

این قوانین در جهت پشتیبانی از حقوق بازیکنانی است که به علت حاملگی و زایمان باید از زمین مسابقه دور باشند و برای آنها پنج حق در نظر می گیرد؛ حق حاملگی بدون نگرانی مالی، حق ادامه بازی (در صورت سالم بودن) و تصمیم گیری برای ادامه ندادن بازی (حتی اگر سالم باشد)، حق مرخصی زایمان با حقوق، حق بازگشت فوری به بازی بعد از مرخصی زایمان (بازیکن سالم است)، حق تغذیه نوزادان شان در ساعات کار در یک مکان مناسب.

مطابق با این قوانین باشگاه های ورزشی باید به بازیکنان خود که آبستن هستند، ۱۴ هفته مرخصی زایمان بدهند و حداقل دو سوم حقوق اصلی آنها را پرداخت کنند. ضمن اینکه فسخ قرارداد بازیکن به دلیل حاملگی غیرموجه است.

از طرفی دیگر تیم ها هم حق دارند خارج از پنجره نقل و انتقالاتی بازیکنی را جذب و جایگزین بازیکنی کنند که مرخصی زایمان گرفته است. هم چنین آنها می توانند خارج از پنجره نقل و انتقالات و پس از طی دوره مرخصی زایمان با بازیکن قرارداد امضا کنند.

این قوانین به زنان فرصت می دهد تا بدون نگرانی از آینده ورزشی خود، مادر شوند. در صورتیکه باشگاه ها این قوانین را نقض کنند، بازیکنان می توانند با اطلاع به مراجع رسمی فوتبالی حقوق خویش را پیگیری کنند.