سفر رئیس و دبیركل كمیته ملی المپیك افغانستان به تهران

به گزارش فرم نو رئیس و دبیرکل کمیته ملی المپیک کشور افغانستان در راس هیاتی با استقبال دکتر سعیدی دبیرکل کمیته ملی المپیک کشورمان وارد تهران شدند.

به گزارش فرم نو به نقل از روابط عمومی کمیته ملی المپیک، «حفیظ اله ولی رحمی» رئیس، «محمود یونس» دبیرکل، «باورخان هوناک» و «محمد هاشم کریمی» نواب رئیس کمیته ملی المپیک افغانستان ظهر امروز شنبه با استقبال دبیرکل کمیته ملی المپیک کشورمان وارد تهران شدند
حفیظ اله ولی رحمی رئیس کمیته ملی المپیک افغانستان و هیات همراه فردا با حضور در کمیته ملی المپیک ضمن دیدار با رئیس و دبیرکل کمیته ملی المپیک کشورمان، در جهت همکاریهای بیشتر تفاهمنامه دوجانبه امضا خواهند کرد.
در این سفر رئیس کمیته ملی المپیک افغانستان و هیات همراه ضمن بازدید از موزه ملی ورزش، آکادمی ملی المپیک و بعضی از فدراسیون های ورزشی با روسا ی این فدراسیون ها به منظور توسعه و گشترس همکاریهای بیشتر دیدار و گفت و گو خواهند کرد.