سهراب آزاد خبر داد: ساختار تشكیلاتی كمیته كراس فیت به انجمن ارتقا یافت

رئیس کمیته کراس فیت در مراسم گردهمایی کمیته های متناظر در ارتقا این کمیته به انجمن در فدراسیون ورزشهای همگانی آگاهی داد.

به گزارش فرم نو به نقل از مهر، گردهمایی کمیته های متناظر کراس فیت و نواب رئیس بانوان و سایر کمیته ها روز ۱۳ اردیبهشت به مناسبت روز کراس فیت، بمنظور بررسی عملکرد کمیته های استانی در سال ۹۹ و اعلام برنامه های سال جاری و ایجاد تعامل سازنده و موثر بین انجمن و مسئولین کمیته های متناظر با حضور رئیس فدراسیون ورزشهای همگانی بصورت مجازی اجرا شد.
سهراب آزاد رئیس انجمن کراس فیت در این مراسم از کوشش های جهادی و حمایت های افشین ملایی رئیس فدراسیون ورزشهای همگانی، رضا شجیع نایب رییس، فروحی دبیر، خانم ساکی نایب رییس بانوان، محمد مرادی رئیس سازمان آمادگی جسمانی و خانم دکتر جباری رئیس آکادمی و سایر همکاران در امتداد توسعه ورزش همگانی و کاهش کم تحرکی خصوصا در دوران کرونا تقدیر نمود.
آزاد همین طور اشاره کرد: اجرای برنامه ها و کارهای انجمن در سال قبل و جاری برمبنای انتظارات و چارچوب فدراسیون ورزشهای همگانی در ۴ سیستم تنظیم و اجرائی شده و این انجمن اهتمام برآن داشته که زمینه را برای حضور حداکثری و جذب مخاطبین فراهم نماید.
وی همین طور در ادامه از تلاش ها و زحمات بی شائبه نایب رییس آقایان انجمن کراس فیت محمود عبدالهی، نایب رییس بانوان خانم گودرزی، عشقی دبیر انجمن، اعضای محترم هیات رئیسه انجمن و روسای محترم کمیته های زیر مجموعه و روسای کمیته های متناظر استانی و نواب رئیس بانوان تقدیر و تشکر کرد.
وی در ادامه: اهم فعالیت و برنامه های سال جاری انجمن را تشریح و از کمیته های متناظر استانی و نواب رئیس بانوان درخواست اجرای تمامی فعالیت ها و برنامه ها را برابر قوانین و مقررات انجمن در امتداد عملیاتی نمودن اهداف با جذب حداکثری یکصد هزار نفر در سراسر کشور نمود.
سهراب آزاد در خاتمه باردیگر با موافقت رئیس محترم فدراسیون و ارتقاء جایگاه تشکیلاتی از کمیته کراس فیت به انجمن تشکر و قدردانی نموده و با ابراز خوشی بیان نمود که این مهم بدون تلاش همه دست اندرکاران و خانواده بزرگ کراس فیت محقق نمی شد و امیدواریم که بتوانیم با اهداف بزرگ تر و برنامه ریزی های گسترده تر بتوانیم به نتایج مطلوب تری دست یابیم.