مرحله دوم واكسیناسیون كاروان پارالمپیك هفته آتی انجام می شود

اعضای کاروان اعزامی به بازی های پارالمپیک هفته آتی دومین دوز واکسن کرونا را دریافت می کنند.

به گزارش فرم نو به نقل از مهر، به فاصله کمتر از یک ماه بعد از انجام اولین مرحله واکسیناسیون اعضای کاروان پارالمپیک، انجام واکسینه آنها در مرحله دوم در دستور کار کمیته ملی پارالمپیک و مسئولان مربوطه در فدراسیون پزشکی ورزشی و وزارت ورزش قرار گرفته است.
یکشنبه هفته آتی (۱۲ اردیبهشت ماه) زمان مقرر برای اعضای کاروان پارالمپیک است تا دومین دوز واکسن کرونا را دریافت نمایند. این مرحله از واکسیناسیون پارالمپین ها در محل ستاد پزشکی ورزشگاه آزادی انجام می شود.
واکسیناسیون اعضای کاروان پارالمپیک در مرحله دوم برمبنای لیست ارائه شده برای اولین مرحله انجام می شود.
برای اولین مرحله واکسیناسیون پارالمپیکی ها که ۱۵ فروردین ماه در محل فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولان انجام شد، فهرستی ۱۲۲ نفره ارائه شده بود.
بازی های پارالمپیک شهریورماه به میزبانی توکیو انجام می شود.