به منظور نجات جان افراد؛ لزوم همكاری شهرداری ها با هیات های استانی نجات غریق

یک عضو شورای عالی استانها بر ارتباط شهرداری ها با هیات نجات غریق استانها بمنظور کمک به نجات جان افراد تاکید دارد.

به گزارش فرم نو به نقل از روابط عمومی فدراسیون نجات غریق و غواصی، سید محسن موسوی زاده نماینده خوزستان در شورای عالی استانها با اشاره به اهمیت ارتباط مستمر شهرداری ها با هیات نجات غریق اظهار داشت: فدراسیون نجات غریق وظایف مهمی دارد چونکه فعالیت ناجیان ارتباط مستقیم با جان مردم دارد و بنا بر این کار آنها را بسیار حائز اهمیت می کند.
وی با اعلان اینکه به استقرار و فعالیت گسترده ناجیان غریق در بعضی استانها نیاز است، اضافه کرد: استان خوزستان دارای رودخانه های دائمی، تالاب، کانال و دریاچه های مصنوعی است و این موقعیت اهمیت حضور این ناجیان را بیشتر می کند.
نماینده خوزستان در شورای عالی استانها با اشاره به اینکه این مناطق جاذبه گردشگری بسیاری دارند، بیان کرد: به سبب گرمای هوا خیلی از گردشگران در این مناطق شنا می کنند و بنا بر این حضور ناجیان برای جلوگیری غرق شدگی افراد ضروری می باشد.
موسوی زاده اشاره کرد: استان خوزستان به لحاظ شرایط آب و هوایی، در سه یا چهار ماه در سال شنا در رودخانه های این استان صورت نمی گیرد و در بیشترین مواقع سال شاهد شنا در این شناگاه های خوزستان هستیم.
وی با اعلان اینکه ارتباط هیات غریق نجات و غواصی استان با نهادهای مختلف خصوصاً آموزش و پرورش ضروری می باشد، اظهار داشت: این اتفاق سبب شناسایی استعدادهای جدید و همین طور آموزش افراد به جهت اینکه بتوانند افراد بیشتری را در صورت بروز حادثه از مرگ نجات دهند، می شود.
نماینده خوزستان در شورای عالی استانها اضافه کرد: شورای عالی استانها این ظرفیت را دارد که با مکلف کردن شهرداری ها برای ارتباط با این فدراسیون بتوانند تلفات غرق شدگی را کاهش دهند.