اختتام همكاری جواد مهرگان با تیم ملی والیبال بانوان

فرم نو: همكاری مشاور فنی تیم ملی والیبال بانوان با فدراسیون والیبال به انتها رسید و فدراسیون به دنبال جذب مربی خارجی برای رده های پایه است.
متین زبردست، سرپرست نایب رئیسی بانوان فدراسیون والیبال در گفت و گو با ایسنا و در مورد اختتام همكاری جواد مهرگان بعنوان مشاور فنی تیم ملی بانوان با فدراسیون اظهار داشت: آقای مهرگان با فدراسیون ایران قراردادی نداشت بلكه صرفا ابلاغی تا اختتام مسابقات قهرمانی والیبال زنان آسیا داشت و الان هم مسابقات تمام شده است. در مورد پیوستن به تیم قطری دقیق نمی دانم و فقط در اخبار چیزهایی شنیدم.
زبردست در مورد كوشش برای جذب مربی خارجی بیان كرد: برای رده های پایه به دنبال مربی خارجی هستیم و می خواهیم روی آنها سرمایه گذاری نماییم. در مورد بزرگسالان هم باید منتظر بمانیم تا وضعیت فدراسیون ثابت شود تا در مورد شرایط این تیم و اینكه آیا در انتخابی المپیك حضور پیدا می نماییم یا خیر، تصمیم گیری نماییم اما در مورد رده های پایه به نتیجه رسیدیم.

منبع: