مهر در گزارشی بررسی كرد؛ پیام های ناخوشایند از جلسات هیات اجرایی

به گزارش فرم نو، برخی اعضای هیات اجرایی در نشست های اخیر مسیری را در پیش گرفته اند که بطور قطع ادامه آن، به شاکله اصلی این هیات و خروجی که باید برای ورزش قهرمانی داشته باشد، صدمه می زند.

به گزارش فرم نو به نقل از مهر، هیات اجرایی یکی از مهم ترین ارکان چهارگانه کمیته ملی المپیک و شاید هم مهم ترین آن است که مصوباتش به شکلی چارچوب کار را مشخص و برای فعالیتهای این کمیته و حتی اهداف ورزش در بعد آسیایی و المپیکی طراحی مسیر می کند.
اهمیت هیات اجرایی و مصوباتش
به همین منظور ۱۳ عضو هیات اجرایی هر دو هفته یکبار تشکیل جلسه می دهند تا از کلی ترین موضوعات مرتبط به کمیته ملی المپیک گرفته تا جزئی ترین آنها را مورد بحث و بررسی قرار داده و در چارچوب مصوبه، برای ورزش و حداقل بخش مرتبط به این کمیته حکم کنند.
به واسطه ماموریتی که کمیته ملی المپیک برای تشکیل و آماده سازی کاروان اعزامی به بازی های آسیایی و المپیک دارد و این بازی ها هم مهم ترین و اصلی ترین متر و معیار جهت ارزیابی حقیقت ورزشِ محسوب می شوند، اهمیت هیات اجرایی و مصوباتش نمود و جلوه بیشتری پیدا می کند این در شرایطی است که برخی اختلافات و کشمکش های فردی، جلسات اخیر این ترکیب و حتی خروجی آنها را به حاشیه کشانده است.

هیات اجرایی، نشست ها و مصوباتش از اهمیت زیادی در ارکان کمیته ملی المپیک برخوردار است
بحث و جدل به دلایلی خارج از شرح وظیفه و اختیارات
هیات اجرایی کمیته ملی المپیک در دوره مدیریت فعلی تابحال برگزارکننده ۲۸ نشست بوده است. هر یک از این نشست ها بر مبنای دستورالعمل از پیش تعیین شده برگزار شده است، شاید بعضی از آنها بدون نتیجه مشخص و مصوبه قابل بیانی تمام شده باشند اما قدر مسلم هیچ یک خالی از بحث و بررسی در مورد یک یا چند مبحث نبوده اند.
تفاوت دیدگاه جزو لاینفک مذاکره و گفت و گو بشمار می رود کما این که زمان بَر بودن همین مذاکره ها و گفت و شنودها سبب بی نتیجه ماندن برخی نشست ها شد اما آن چه امروز محل تامل شده، مناقشه هایی است که اتفاقا خیلی هم زود به بیرون از هیات اجرایی دَرز پیدا می کند.
شاید احتیاج به مرور و یادآوری و حتی تشریح جریان نباشد که سفر یکی از اعضای بدون رشته هیات اجرایی به بازی های آسیایی بهانه شد تا یکی از نشست های اخیر با اختلاف نظر تند میان حاضران سپری شود، هفته گذشته هم انتقاد یکی از اعضا نسبت به بودجه تخصیصی به فدراسیونش، محل مناظره شد که البته مبحث بازهم میان اعضا باقی نماند.
اما آن چه این بحث و جدل ها و حاشیه های بوجود آمده از آنها را تیره تر می کند این که مسائل فردی و شخصی اعضای هیات اجرایی منجر به حواشی اینچنینی شده است نه وظایف و اختیارات آنها.
اساسنامه کمیته ملی المپیک در ماده ۱۷ که در ارتباط با «وظایف و اختیارات هیات اجرایی» می شود، ۸ وظیفه برای اعضا تشریح کرده است اما دلیل مجادله و مشاجره های اخیر ارتباطی به این وظایف و اختیارات نداشته است و این یعنی حاشیه سازی به خاطر مسائل ثانویه.

شرایط موجود در هیات اجرایی می تواند لطمات زیادی را متوجه کمیته ملی المپیک و اهدافش کند اگر محمود خسروی وفا ورود به موقعی نداشته باشد
لزوم ورود سریع و مستقیم رئیس
اصل ماجرا اینست که «برخی اعضای هیات اجرایی در نشست های اخیر مسیری را در پیش گرفته اند که بطور قطع ادامه آن، به شاکله اصلی این هیات و خروجی که باید برای ورزش قهرمانی داشته باشد، صدمه می زند.»
این در حالیست که به قول محمود خسروی وفا رئیس کمیته ملی المپیک، در یکی از آخرین نشست های ستاد عالی قبل از بازی های آسیایی، وزیر ورزش تاکید داشته که از این پس مصوبات هیات اجرایی بدون دخل و تصرف ملاک عمل خواهد بود.
همین مبحث هم اهمیت هیات اجرایی و فعالیتهای آنرا بازگو می کُند، ازاین رو این که پس از هر نشست هیات اجرایی خبری در خصوص مشاجره و بگو مَگو دست به دست شود صورت خوشی ندارد. درست است که همه اعضا درگیر این بحث و جدل ها نیستند و فقط دو سه نفر پای ثابت اختلاف نظرها و حواشی حاصل از آن هستند، اما ادامه این روند بطور قطع به صلاح کمیته نیست.
بهتر است رئیس کمیته ملی المپیک که ریاست نشست های هیات اجرایی را هم عهده دار است، هر چه زودتر مدیریت لازم برای پایان دادن به این اختلافاتِ بدون دلیل را اعمال نماید بخصوص که ادامه آن نتیجه ای ندارد جز برهم زدن تمرکز هیات اجرایی و به چالش کشیده شدن کمیته ملی المپیک در آستانه بازی های المپیک و تصمیم گیری های مهم برای این بازی ها.

منبع: