مخالفت فدراسیون جهانی با حضور کیانوش رستمی در قطر کاپ

به گزارش فرم نو، فدراسیون جهانی با حضور کیانوش رستمی در مسابقات گزینشی المپیک قطرکاپ موافقت نکرد.

به گزارش فرم نو به نقل از ایسنا، مسابقات وزنه برداری جایزه بزرگ قطر کاپ که گزینشی المپیک پاریس است، از ۱۳ آذر شروع می شود. کیانوش رستمی دو ماه بعد از پایان مهلت ثبت نام اولیه کشورها، به فدراسیون ایران درخواست نمود که در این مسابقات وزنه بزند.
فدراسیون وزنه برداری با وجود ارسال نامه ای درخواست نمود تا نام کیانوش رستمی برای حضور در این مسابقات اضافه شود اما فدراسیون جهانی با این درخواست موافقت نکرد. از آنجائیکه مهلت ثبت نام به پایان رسیده بود، حضور رستمی در این مسابقات مورد پذیرش قرار نگرفت.
همینطور فدراسیون ایران با ارسال نامه ای به فدراسیون جهانی درخواست کرده بود که با عنایت به غیبت رستمی در قهرمانی جهان ۲۰۲۳ عربستان فرصت دیگری برای کسب سهمیه المپیک به او بدهند که فدراسیون جهانی صراحتا اعلام کرد، طبق سیستم کسب سهمیه المپیک پیش می رود.
طبق سیستم کسب سهمیه المپیک، حضور وزنه برداران در دو مسابقه قهرمانی جهان ۲۰۲۳ عربستان و جام جهانی ۲۰۲۴ تایلند الزامی است و اگر ورزشکاری حتی اگر در یکی از این دو رویداد شرکت نکند، از رنکینگ کسب سهمیه المپیک حذف می شود و این اتفاق هم برای رستمی رخ داد.
نواب نصیرشلال در گفت و گو با ایسنا با تایید این خبر اظهار داشت: فدراسیون جهانی برای قهرمانی جهان و قطر کاپ نام کیانوش رستمی را نپذیرفت.
وی در مورد علت دعوت نشدن رستمی به اردوی تیم ملی اظهار داشت: رستمی قرار بود در هفته اول لیگ، رکوردگیری کند اما رکوردهایش کم بود.