درخشش کراسفیت کار ایران در آسیا

فرم نو: مرتضی صداقت ستاره کراسفیت ایران در نبرد 30 کراسفیت کار برتر آسیا و روسیه به عنوان نایب قهرمانی رسید.
به گزارش فرم نو به نقل از مهر، رقابت های قهرمانی آسیا با حضور ۳۰ کراسفیت کار برتر قاره کهن و روسیه در بوسان کره جنوبی اجرا شد. نماینده ایران با شایستگی عنوان نایب قهرمانی را به خود اختصاص داد. وی فاصله میلی متری با نفر اول داشت و بخت نخست قهرمانی بود اما در روز آخر رقابت ها با کم ترین اختلاف ممکن به رتبه دوم اکتفا کرد. صداقت طی سه روز مسابقه در هفت واد با مجموع امتیازاتی که کسب نمود به جایگاه دوم رسید.

منبع: