آغاز مهلت تسویه شطرنج ایران با فدراسیون جهانی از ماه آینده میلادی

فرم نو: به گزارش فرم نو، مهلت یک ساله ای که فدراسیون شطرنج ایران و به منظور پرداخت بخش باقی مانده بدهی خود از فدراسیون جهانی گرفته بود از ماه آینده میلادی شروع می شود.

به گزارش فرم نو به نقل از مهر، فدراسیون شطرنج که طی سالهای اخیر همواره با معضل بدهی به فدراسیون جهانی (فیده) و کمبودهای مالی برای تسویه حساب آن مواجه بود، طی رایزنی های انجام شده از فیده مهلت یک ساله ای گرفت تا بتواند بخش باقی مانده بدهی های خویش را پرداخت کند.
طبق آنچه مقرر شده است ماه میلادی آینده باید مرحله نخست پرداختی شطرنج ایران به فیده در مهلت جدید در نظر گرفته صورت گیرد. در این مرحله ۵ هزار و ۷۰۰ یورو باید به حساب فدراسیون شطرنج واریز شود. این مبلغ تا زمان تسویه حساب کامل باید هر دو ماه یکبار در اختیار فیده قرار بگیرد.
عمده بدهی شطرنج ایران در ارتباط با مسابقات قهرمان زنان جهان می شود که در زمان مهرداد پهلوان زاده به میزبانی تهران برگزار شد اما عدم تسویه حساب کامل با فیده در آن مقطع، پرونده مالی برای شطرنج ایران در فدراسیون جهان تشکیل داد که مشکلاتش گریبان فدراسیون در دوره حسن تامینی را گرفت.
البته علاوه بر این میزبانی بزرگ، شطرنج ایران بدهی های دیگری هم به فدراسیون جهانی داشت. تا به امروز مجموع بدهی های شطرنج به نصف رسیده است و حالا شطرنج ایران فرصت دارد در بازه زمانی مشخص شده بخش باقی مانده را هم پرداخت کند.
تا پیش از این هر سه ماه یک مرتبه مبلغ ۱۰ هزار یورو بابت بدهی از سوی فدراسیون شطرنج ایران به حساب فدراسیون جهانی واریز می شد اما از این پس این مبلغ هر دو ماه یکبار و به میزبان ۵ هزار و ۷۰۰ یورو باید واریز شود.

منبع: