برگزاری مسابقات انتخابی تیم ملی تیروکمان

به گزارش فرم نو، مسابقات انتخابی تیم ملی تیراندازی با کمان در سایت تیراندازی با کمان ورزشگاه آزادی برگزار می گردد.

به گزارش فرم نو به نقل از روابط عمومی فدراسیون تیراندازی با کمان، مسابقات انتخابی تیم ملی تیراندازی با کمان در ماده ریکرو و در دو بخش مردان و زنان در ایام هفتم و هشتم مهرماه در سایت تیراندازی با کمان ورزشگاه آزادی برگزار می گردد.
مسابقات انتخابی تیم ملی در ماده کامپوند هم در ایام چهاردهم و پانزدهم مهرماه در سایت تیراندازی با کمان ورزشگاه آزادی برگزار می گردد.

منبع: