آخرین تیر به پیكر نیمه جان ورزش همگانی؛ وزارت ورزش با تمدید ماموریت افشین ملایی مخالفت کرد

فرم نو: معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان با تمدید ماموریت رییس فدراسیون ورزشهای همگانی که در دو سال قبل انجام شده بود، مخالفت کرد!

به گزارش فرم نو به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزشهای همگانی، افشین ملایی ۲۵ تیر سال ۱۳۹۹ با کسب اکثریت آرای اعضای مجمع به عنوان رییس فدراسیون ورزشهای همگانی برگزیده شد و وزارت ورزش حکم ماموریت وی برای حضور در این فدراسیون را صادر کرد.
این حکم هر ساله از طرف وزارت ورزش برای ادامه فعالیت ملایی در فدراسیون همگانی صادر می شد اما از چند ماه پیش و بدنبال اختلافات به وجود آمده، سینا کلهر معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش از تمدید ماموریت وی امتناع کرد.
پس از جدا کردن انجمن آمادگی جسمانی و ۲۶ رشته دیگر از فدراسیون ورزشهای همگانی، انتظار می رفت وزارت ورزش همراهی بیشتری با فدراسیون نیمه جان همگانی داشته باشد اما با نامه ای که سینا کلهر به فیروزی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش زده است، آخرین تیر به این پیکر نیمه جان هم شلیک شد.
سینا کلهر در نامه ای که ۱۲ شهریورماه جاری به معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش زده با تمدید ماموریت افشین ملایی مخالفت کرده است تا شائبه تسویه حساب شخصی از طرف وی با رییس فدراسیون ورزشهای همگانی قوت بگیرد.