نام نویسی انتخابات كمیته؛ رییس فدراسیون سه گانه کاندیدای هیات اجرائی شد

مهدی گودرزی رییس فدراسیون سه گانه برای حضور در انتخابات کمیته ملی المپیک و عضویت در هیات اجرائی این کمیته ثبت نام کرد.

به گزارش فرم نو به نقل از مهر، در هشتمین روز از ثبت نام نامزدهای انتخابات کمیته ملی المپیک، امروز پنجشنبه مهدی گودرزی رییس فدراسیون سه گانه با حضور در کمیته ملی المپیک برای هیات اجرائی ثبت نام کرد.
بدین ترتیب انتخابات ۶ شهریورماه کمیته ملی المپیک تا به امروز ۱۰ متقاضی به این شرح دارد:
ریاست
هادی ساعی، آرش میراسماعیلی، مهدی علی نژاد، محمود خسروی وفا، فضل الله باقرزاده
نایب رئیسی
فضل الله باقرزاده، غلامرضا نوروزی
هیات اجرایی
هادی ساعی، محمد رضا پوریا، آرش میراسماعیلی، غلامرضا شعبانی بهار، مهرداد علی قارداشی، عباس نظریان، مهدی گودرزی
مهلت تعیین شده برای نام نویسی از نامزدهای انتخابات کمیته ملی المپیک که از ۵ مردادماه شروع شده تا ۲۰ مردادماه ادامه دارد.