الریان در آستانه جذب ویدال

به گزارش فرم نو الریان قطر با آرتورو ویدال به توافق رسیده است و در آستانه جذب این بازیکن است.
به گزارش فرم نو به نقل از ایسنا و به نقل از استاد الدوحە، الریان با وجود جذب بازیکنان بزرگی مثل خامس رودریگز و انزونزی فصل ناامید کننده ای را در لیگ ستارگان قطر پشت سر گذاشت.
الریان به دنبال تقویت خود در تابستان است و در گام نخست با آرتورو ویدال شیلیایی به توافق رسیده است.
ویدال عملکرد خوبی با اینتر در فصلی که گذشت نداشت. قرارداد او بانراتزوری به پایان رسیده است و او بازیکن آزاد است.

منبع: