اعضای کمیته فنی فدراسیون شطرنج عرضه شدند

فرم نو: با پیشنهاد رییس کمیته فنی فدراسیون شطرنج، 10 عضو این کمیته معرفی گشتند.

به گزارش فرم نو به نقل از روابط عمومی فدراسیون شطرنج، به پیشنهاد امیررضا پور رمضانعلی رییس کمیته فنی فدراسیون و طی احکامی از طرف حسن تامینی، ریاست فدراسیون، اعضای کمیته فنی به شرح زیر منصوب شدند:
احسان قائم مقامی
پویا ایدانی
مهرداد اردشی
اصغر گلی زاده
مهرداد پهلوان زاده
علیرضا موسی علی
محمدرضا افشاری
حامد موسویان
شادی پریدر
مرتضی محجوب

منبع: