بازیکن تیم بسکتبال شهرداری گرگان توبیخ کتبی شد

کمیته انضباطی فدراسیون بسکتبال رای خویش را در مورد بازیکن تیم شهرداری گرگان صادر کرد.

به گزارش فرم نو به نقل از روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، کمیته انضباطی فدراسیون بسکتبال درباب رسیدگی به تخلفات رسول مظفری بازیکن تیم شهرداری گرگان در بازی مورخ ۲۰ فروردین مقابل شیمیدر قم تشکیل جلسه داد که رای صادره باتوجه به گزارش ناظر مسابقه و نماینده فدراسیون و اظهار ندامت این بازیکن، با اتفاق نظر اعضا، توبیخ کتبی با درج در پرونده بود.

منبع: