با حضور مشاور و معاون وزیر برگزار شد معارفه مدیران کل ورزشی و فرهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

به گزارش فرم نو معاون فرهنگی و اجتماعی  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: مباحث کاربردی و مهمی مثل کار فرهنگی و ورزشی در جامعه کارگری با نامه نگاری و دستوری امکان پذیر نیست.

به گزارش فرم نو به نقل از مهر، محمد چکشیان در مراسم تودیع و معارفه مدیران کل ورزشی و فرهنگی که با حضور سید علی موسوی جم مشاور وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی برگزار شد، اضافه کرد: در بحث ورزش کارگری چند نکته مهم هست که بایستی همه باهم کمک نماییم تا یک اتفاق جدیدی بیفتد.
چکشیان افزود: مهم ترین اتفاقی که انتظارش را داریم در هم افزایی بین اداره کل امور ورزشی با فدراسیون کارگری است و باید برگردیم به آنچه که تا به امروز رقم خورده ببینیم آیا کاری که تاکنون انجام شده برآورنده انتظار جامعه کار و تلاش بوده یا نه.
وی اظهار داشت: این که برنامه های ورزشی کارگران تابحال دو درصد جامعه کارگری را پوشش داده احتیاج به یک کار و فکر شبانه روزی دارد و این اتفاق با کارهای تکراری که تاکنون انجام شده و انجام چند دوره مسابقات و نظیر آن امکان پذیر نیست.
معاون فرهنگی و اجتماعی اضافه کرد: تکمیل مجموعه های ورزشی نیمه کاره و همینطور استفاده بهینه از ورزشگاه ها، توجه به ورزش های سلامت محور و خانوادگی جزو اولویت هاست منتهی باید با کاری شبانه روزی به نقطه ای برسیم که دوسال بعد که گزارش به آقای وزیر می دهیم بگوییم تعداد افرادی که به ورزش سلامت محور روی آورده اند از دو درصد به ده درصد رسیده است.
چکشیان به مقوله فرهنگ در جامعه کار و تولید اشاره نمود و اظهار داشت: فرهنگ سازی با نامه نگاری و سیستم اداری صورت نمی گیرد و باید با استفاده از تمام ابزار و امکانات موجود و بهره گیری از توانمندی کارشناسان در استان ها و حتی محیط های کارگری امید به کار و زندگی و آینده روشن را از طریق های مختلف القا نماییم.
سپس کمال تنها بعنوان مدیرکل جدید امور ورزش وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ارائه شد و از خدمات موثر و صادقانه فرزاد حیدری قدردانی به عمل آمد.
همچنین احمد نقی پوران بعنوان سرپرست اداره کل فرهنگی جانشین شهریار احمد بیگی ارائه شد.
مشاور وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی در سخنانی کوتاه با آرزوی موفقیت برای مدیران جدید اظهار داشت: به علت اوضاع فعلی کرونا امکان برگزاری مراسم در خور شان بزرگواران فراهم نیست و برای شما عزیزان آرزوی موفقیت دارم.
وی اضافه کرد: خوشبختانه مدیرانی که جابجا شده اند از خانواده کار و تلاش می باشند و سالهاست که برای این مجموعه زحمت می کشند که جای قدردانی دارد.

منبع: