بعد از لغو برگزاری مجمع؛ زمان برگزاری انتخابات سه فدراسیون مشخص شد

فرم نو: زمان جدید انتخابات سه فدراسیون نابینایان و کم بینایان، بسکتبال و اسکیت که برگزاری مجمع آنها در زمان مقرر اولیه لغو و به تاخیر افتاد، مشخص شد.

به گزارش فرم نو به نقل از مهر، پیش از این قرار بود مجمع انتخاباتی فدراسیون نابینایان و کم بینایان ۱۱ دی ماه برگزار گردد. ۱۹ دی ماه هم زمان مقرر برای برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون بسکتبال بود که کنسل شد. ضمن این که امروز و در فاصله دو روز مانده به برگزاری مجمع فدراسیون اسکیت، انتخابات این فدراسیون هم کنسل شد.
دبیر مجامع انتخاباتی این فدراسیون ها و وزارت ورزش دلیلی برای به تعویق انداختن مجامع آنها اعلام نکرده اند اما آنچه مسلم است کاندیداها، مسائل در ارتباط با تاییدیه تعدادی از صلاحیت آنها از جانب مراجع ذی صلاح و عدم اعلام رسمی آن سبب تصمیم گیری برای برگزاری نشدن مجمع انتخاباتی سه فدراسیون موردنظر شده است.
البته مقرر است بهمن ماه مجمع انتخاباتی هر سه فدراسیون نابینایان و کم بینایان، بسکتبال و اسکیت برگزار گردد.
طبق زمان بندی جدید اعلام شده، مجمع انتخاباتی فدراسیون اسکیت ۲ بهمن ماه برگزار می گردد. انتخابات فدراسیون نابینایان وکم بینایان برای ۴ بهمن ماه پیشبینی شده و مقرر است مجمع انتخاباتی فدراسیون بسکتبال هم ۶ بهمن ماه برگزار گردد.

منبع: