با رای اكثریت اعضای مجمع؛ رضا زارعی رئیس فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی ماند

به گزارش فرم نو اعضای مجمع فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی به ابقا چهار سال دیگر رئیس این فدراسیون رای مثبت دادند.

به گزارش فرم نو به نقل از مهر، اولین انتخابات فدراسیون های ورزشی با اساسنامه جدید بامداد امروز یکشنبه به ریاست بنیامین شکوه فر معاون امور حقوق، مجلس و استانهای وزارت ورزش و جوانان با برگزاری انتخابات فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی انجام شد و طی آن رضا زارعی بعنوان رئیس چهار ساله این فدراسیون انتخاب گردید.
سعید حاجی بگلو، رضا زارعی تودشکی و کاوه کاشفی سه نامزد انتخابات ریاست این فدراسیون بودند که حاجی بیگلو از حضور در رای گیری انصراف داد و رضا زارعی تودشکی با کسب ۳۸ رای توانست به مدت ۴ سال هدایت فدراسیون کوهنوردی و صعود های ورزشی را برعهده بگیرد. کاوه کاشفی هم ۱۸ رای به دست آورد.
علی رغبتی مدیرکل دفتر برنامه ریزی وزارت ورزش و جوانان و کیکاووس سعیدی، نماینده کمیته ملی المپیک و بهنام محمودی دستیار ویژه و مشاور وزیر ورزش و جوانان در این مجمع انتخاباتی حضور داشتند.

منبع: