وزیر ورزش خبر داد؛ تبدیل اماکن ورزشی به پایگاه های جلوگیری از اعتیاد

به گزارش فرم نو وزیر ورزش اظهار داشت: می توانیم از ظرفیت فدراسیون ها، باشگاه ها و اماکن ورزشی استفاده نماییم و این مکان ها به پایگاه های جلوگیری از اعتیاد تبدیل گردد.
به گزارش فرم نو به نقل از مهر، حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان در حاشیه جلسه تخصصی معاونان و مشاوران، مدیران کل ستاد و دبیران شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ما همانطور که مسئول ورزش کشور هستیم باید بتوانیم با برنامه ریزی مناسب در جهت جلوگیری از اعتیاد و معضلات اجتماعی که وجود دارد مؤثر باشیم و گام مهمی در این حوزه برداریم. وی ضمن اشاره به همکاری وزارت ورزش و جوانان در امر جلوگیری از اعتیاد خاطرنشان کرد: می توانیم از ظرفیت فدراسیون ها، باشگاه ها و اماکن ورزشی استفاده نماییم و این مکان ها به پایگاه های جلوگیری از اعتیاد تبدیل گردد. وزیر ورزش و جوانان تصریح کرد: در رویدادهای ورزشی بخصوص فوتبال هم که پر اقبال و پر توجه است فرهنگ سازی در زمینه پیشگیری مورد توجه قرار گیرد. سجادی تصریح کرد: برنامه ریزی برای ایجاد ۱۰۰ خانه جوان در سال ۱۴۰۱ داریم. یکی از مهم ترین نگاههای ما در خانه های جوان این است که این خانه ها پایگاه و مامن همکاری، مشارکت و حضور و بروز سمن ها باشد. سمن ها نیاز دارند که در یک مکانی خویش را نشان دهند و همکاری بیشتری داشته باشند و انرژی مولدشان در یک جایی هدایت شود. خانه های جوان هم این رسالت را دنبال می کند. وی افزود: بودجه راه اندازی این خانه های جوان مشخص شده و منتظر هستیم در مجلس مراحل پایانی خویش را طی نماید. وزیر ورزش و جوانان درباره نقش قهرمانان در امر پیشگیری خاطرنشان کرد: یکی از کارهای ما این است که ورزش را به تمام معنا و کامل معرفی نماییم ورزش ناقص همین می شود که بخشی از انتظارات از ورزشکار نداریم اما اتفاق می افتد این به آن دلیل است که آموزه های ما در آموزش ناقص بوده است. در ورزش باید شکل کاملی از ورزش را برای ورزشکار و جامعه ورزش کامل ببینیم. ما یک جامعه ارزشی هستیم و باید در ورزش این مورد مشخص شود البته این موضوعات بوده اما باید بیشتر شود.

منبع: