ورزشكاران المپیكی از هفته آینده در دهكده مستقر می شوند

به گزارش فرم نو دهکده ورزشکاران از هفته آینده و در فاصله ۱۰ روز مانده به آغاز بازی های المپیک میزبان ورزشکاران شرکت کننده در این بازی ها خواهد بود.

به گزارش فرم نو به نقل از سایت «kyodo news» دهکده ورزشکاران شرکت کننده در بازی های المپیک توکیو از امروز میزبان برخی مقامات تیم های شرکت کننده بود اما این دهکده سه شنبه آینده و ۱۰ روز قبل از افتتاح المپیک به صورت رسمی از ورزشکاران استقبال می کند.
دهکده ۴۴ هکتاری ورزشکاران در منطقه هارومی قرار دارد و مجهز به یک کلینیک تب و سایر اقدامات برای مبارزه با ویروس کروناست.
بازی های المپیک ۸ اگوست تمام می شود و دهکده ورزشکاران تا سه روز بعد از اتمام این بازی ها میزبان ورزشکاران شرکت کننده خواهد بود.
دهکده ورزشکاران برای ورزشکاران شرکت کننده در بازی های پارالمپیک از ۱۷ آگوست افتتاح شده و تا ۸ سپتامبر میزبان آنها خواهد بود.
در مجموع پیشبینی می شود حدود ۱۸ هزار ورزشکار و مقامات در طول بازی ها در این دهکده مستقر شوند.
شرکت کنندگان در بازی های المپیک می توانند ۵ روز قبل از رقابت خود در دهکده مستقر شوند و دو روز بعد از آخر رقابتشان هم باید محل دهکده را ترک کنند.
قرار است به صورت روزانه از شرکت کنندگان در بازی های المپیک آزمایش کرونا گرفته شود.