معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری: توسعه نوآوری در صنعت ورزش با كمك استارت اپ ها

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با اعلان اینکه مرکز نوآوری فناوریهای ورزشی به راه افتاده است، اظهار داشت: در صدد هستیم که نوآوری را در صنعت ورزش توسعه دهیم.

به گزارش فرم نو به نقل از پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، سورنا ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری از پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی بازدید کرد.

دکتر سورنا ستاری در این بازدید با اعلان اینکه مرکز ملی نوآوری فناوری های ورزشی با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ایجادشده است، اظهار نمود: در تلاشیم با پشتیبانی از تیم های استارت آپی، نوآوری ها در صنعت ورزش را توسعه دهیم.
وی افزود: این مرکز فضایی برای ورود نوآوری و فناوری به عرصه ورزشی کشور بوده و این نوآوری ها می تواند تحول بزرگی در زمینه ورزشی بوجود آورد.
رئیس بنیاد ملی نخبگان با اعلان اینکه باید بازار داخلی و خارجی محصولات فناورانه عرصه ورزش ایجاد شود، بیان کرد: باید کاری نماییم که تجاری سازی ایده ها در زمینه ورزش شتاب بگیرند.
به گزارش فرم نو به نقل از مهر، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری از نمایشگاه محصولات و خدمات تیم های استارت آپی مرکز نوآوری پژوهشگاه بازدید نمود.