در گزارش فرم نو مطرح شد تزریق مجدد واكسن سینوفارم در مرحله دوم واكسیناسیون المپیكی ها

فرم نو: بگفته رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی، واکسیناسیون مرحله دوم اعضای کاروان المپیک همچون اولین مرحله با بهره گیری از واکسن های چینی سینو فارم انجام می شود.

غلامرضا نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه مرحله دوم واکسیناسیون اعضای کاروان اعزامی به بازی های المپیک روز یکشنبه در محل ستاد پزشکی ورزشی آزادی صورت خواهد گرفت، در مورد نوع واکسن تزریقی به المپین ها در این مرحله اظهار داشت: اینکه در مرحله اول واکسیناسیون از یک نوع واکسن استفاده گردد و برای مرحله دوم واکسن دیگری مورد استفاده قرار بگیرد، امکان پذیر نیست. هر دو مرحله واکسیناسیون باید با یک نوع واکسن صورت گیرد.
وی اشاره کرد: اولین مرحله واکسیناسیون اعضای کاروان المپیک با واکسن چینی «سینو فارم» انجام شد. بدین سبب در مرحله دوم واکسیناسیون هم از این نوع واکسن استفاده خواهد شد.
رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی در مورد مراحل انجام واکسیناسیون و اینکه «احتمال دارد مرحله سومی هم برای ورزشکاران سفارش شود؟»، اظهار داشت: در ارتباط با کرونا و واکسیناسیون افراد طبق دستورالعمل های وزارت بهداشت اقدام می شود. این وزاتخانه دریافت دو دوز واکسن را برای اعضای کاروان المپیک و پارالمپیک در نظر گرفته است. صحبتی از مرحله سوم واکسیناسیون نیست.
نوروزی با اشاره به عوارض احتمالی دریافت واکسن کرونا اشاره کرد: تب و لرز، مشکلات گوارشی و… از عوارض طبیعی است که تا دو سه روز بعد از دریافت واکسن در فرد گیرنده مشاهده می شود. اینگونه عوارض جای نگرانی ندارد. بر این اساس در مورد پارالمپین ها که هر دو مرحله واکسیناسیون برای آنها انجام شده است و المپیکی ها هیچ گزارشی در خصوص مواجه شدن آنها با مشکل حاد و خطرناک بعد از دریافت کرونا دریافت نکرده ایم.
وی با یادآوری اینکه واکسیناسیون کرونا باید در فاصله زمانی مشخصی صورت گیرد، اشاره کرد: فردا که زمان واکسیناسیون مرحله دوم است تنها نفراتی که واکسیناسیون اولین مرحله را همان روز مقرر (۲۴ فروردین ماه) انجام دادند، واکسینه خواهند شد. در مورد سایر افراد و واکسیناسیون مرحله دوم آنها در فاصله زمانی مقرر نسبت به دریافت واکسن اول اقدام خواهد شد.
رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی با تاکید بر اینکه کمیته بین المللی المپیک (IOC) و پارالمپیک (IPC) الزامی در مورد واکسیناسیون ورزشکاران نداشتند، اشاره کرد: با این وجود گزارش واکسیناسیون کامل اعضای کاروان المپیک و پارالمپیک برای IOC و IPC ارسال خواهد شد تا در جریان اقدامات ورزش ایران برای اعزام کاروان پاک و به دور از آلودگی کرونا قرار بگیرند.
نوروزی همین طور بر رعایت پروتکلهای بهداشتی توسط المپین ها و پارالمپین هایی که واکسن کرونا را دریافت کرده اند، تاکید نمود.

منبع: