اعلام برنامه هفته اول لیگ برتر فوتسال زنان

برنامه هفته نخست لیگ برتر فوتسال زنان اعلام گردید.
به گزارش فرم نو به نقل از ایسنا، لیگ برتر فوتسال زنان از ۲۶ دی ماه در دو گروه انجام می شود. بر این اساس سازمان لیگ برنامه هفته اول مسابقات را اعلام نموده که به شرح زیر است (تمامی مسابقات ساعت ۱۱ برگزار می شود).

پویندگان فجر شیراز – مس کرمان

نامی نو اصفهان- شرکت ملی حفار ی ایران

سایپا تهران-شهروند ساری

پارش آرا شیراز – پالایش نفت آبادان

رهیاب تهران- هیات فوتبال اصفهان

هیات فوتبال خراسان رضوی- کیمیای اسفراین

گروه بندی مسابقات به شرح زیر است:

گروه اول: سایپا، شرکت ملی حفاری ایران، نامی نو اصفهان، دختران کویر کرمان، پویندگان فجر شیراز، شهروند ساری، هیات فوتبال رودان

گروه دوم: مس رفسنجان، هیات فوتبال خراسان رضوی، پالایش نفت آبادان، رهیاب تهران، پارس آرا شیراز، هیات فوتبال اصفهان، کیمیای اسفراین