پیروزی دقیقه آخری گروه بهمن در لیگ بسكتبال زنان

فرم نو: در مهم ترین دیدار روز دوم از هفته دوم دور برگشت لیگ بسکتبال زنان، گروه بهمن مقابل نامی نو اصفهان در دقایق پایانی مسابقه پیروز شد.

به گزارش فرم نو به نقل از ایسنا، هفته دوم از دور برگشت لیگ برتر بستبال زنان با رقابت تیم های گروه اول به انتها رسید که در مهم ترین دیدار گروه بهمن ۵۰ بر ۴۹ نامی نو را شکست داد.

در نخستین دیدار تیم مهرام کار راحتی داشت و با نتیجه ۱۱۳ بر ۵۰ سینام مشهد را شکست داد. تینا عیسائیان از مهرام ۲۲ امتیاز کسب نمود. او روز گذشته نیز پرامتیازترین بازیکن دیدار مهران با گروه بهمن شد.

گاز تهران نیز با حساب ۳۱ بر ۷۶ مقابل شاگردان ندا عسکرنیا در نارسینا شکست خورد. پیونیک آراکلیان از نارسینا پرامتیازترین بازیکن (۱۳ امتیاز) این دیدار شد.

در مهم ترین دیدار این گروه نامی نو اصفهان و گروه بهمن تهران مقابل هم قرار گرفتند. در این دیدار گروه بهمن با نتیجه نزدیک ۵۰ بر ۴۹ پیروز شد. معصومه اسماعیل زاده از نامی نو با کسب ۱۴ امتیاز، امتیازآورترین بازیکن این مسابقه شد.

نتایج دیدارهای روز پنج شنبه، ۳ دی به شرح زیر است:

پاز تهران ۴۶ – ۸۴ نارسینا تهران

مهرام تهران ۸۶ – ۵۹ گروه بهمن تهران

ستاد گاز تهران ۳۱ – ۷۰ نامی نو اصفهان

منبع: