دوومیدانی قهرمانی باشگاه های زنان

روز نخست از مرحله دوم مسابقات دوومیدانی قهرمانی باشگاه ها در بخش بانوان با ثبت یك ركورد تاریخی به انتها رسید.

به گزارش فرم نو به نقل از ایسنا، روز نخست از مرحله دوم مسابقات دوومیدانی قهرمانی باشگاه های کشور در بخش زنان امروز(شنبه) در مجموعه ورزشی آفتاب انقلاب انجام شد و ورزشکاران در ۱۱ ماده به رقابت با یکدیگر پرداختند.

در جریان این مسابقات، مهسا میرزا طیبی در پرش با نیزه برای نخستین بار در تاریخ زنان ایران از مانع ۴ متری عبور کرد. علاوه بر این ریحانه آرانی در پرتاب چکش با پرتابی به طول ۵۷.۱۵ رکورد ملی و باشگاهی این ماده را که با ۵۵.۶۹ در اختیار زهرا عرب رستمی بود، به نام خود ثبت نمود. ریحانه آرانی قبل از این رکوردار پرتاب چکش بود که زهرا عرب رستمی در مرحله اول این مسابقات که ۱۸ شهریور ماه برگزار شد، رکورد او را شکست اما آرانی به فاصله ۱۰ روز باردیگر جایگاه خودرا پس گرفت. این رکوردشکنی ها بعد از تایید تست دوپینگ ثبت می شود.

رقابت در ۱۰۰۰۰ متر پیاده روی و ۱۵۰۰ متر نیز انجام شد اما نتایج آن به بررسی دوباره نیاز دارد و نتیجه نهایی فردا(یکشنبه) اعلام می شود.

طبق اعلام فدراسیون دوومیدانی در این دوره از رقابت ها تیم های پلیمر خلیج فارس، دانشگاه آزاد اسلامی، فولاد مبارکه سپاهان اصفهان، سلکتور، دانشگاه یزد، هیات تهران، هیات قم، مازندران، کهکیلویه وبویر احمد، لرستان، خراسان جنوبی، هیات سیستان بلوچستان، هیات هرمزگان، هیات اصفهان، ناشنوایان، خراسان شمالی و مرکزی حضور دارند.

نتایج روز نخست این مسابقات به شرح زیر است:

دوی ۱۰۰ متر

فرزانه فصیحی از سپاهان اصفهان، ۱۱.۷۵ ثانیه

حمیده اسماعیل نژاد از سپاهان اصفهان، ۱۲.۱۵ ثانیه

ساناز امیری پور از دانشگاه آزاد، ۱۲.۴۴ ثانیه

دوی ۴۰۰ متر

کژان رستمی از سپاهان اصفهان، ۵۵.۸۷ ثانیه

زهرا مرادی از پلیمرخلیج فارس، ۵۶.۱۱ ثانیه

محدثه ابراهیم پور از پلیمر خلیج فارس، ۵۷.۶۴ ثانیه

۵۰۰۰ متر

پریسا عرب از دانشگاه آزاد، ۱۹: ۱۶.۰۰ دقیقه

عاطفه عظیمی از سلکتور، ۱۹: ۴۹.۰۷ دقیقه

فاطمه میریان از سپاهان اصفهان، ۱۹: ۵۰.۷۴ دقیقه

۱۰۰ متر بامانع

سارا ندافی از دانشگاه آزاد، ۱۴.۵۹ ثانیه

پردیس عبدالمحمدی از دانشگاه آزاد، ۱۵.۸۶ ثانیه

زهرا صفایی از قم، ۱۷.۲۰ ثانیه

پرش با نیزه

مهسا میرزاطیبی از پلیمر خلیج فارس، ۴.۰۰ متر

سمیرا کردعلی از سپاهان اصفهان، ۳.۱۰ متر

کیمیا فراهانی از هیات تهران، ۲.۷۰ متر

پرش طول

ریحانه مبینی از پلیمرخلیج فارس، ۵.۷۹ متر

الهه رحیمی فر از دانشگاه آزاد، ۵.۶۲ متر

کیمیا پورخلخال از هیات تهران، ۵.۳۹ متر

پرتاب وزنه

سپیده توکلی از دانشگاه آزاد، ۱۲.۱۹ متر

مریم نوروزی از هرمزگان، ۱۲.۱۶ متر

الهام هاشمی از سپاهان اصفهان، ۱۱.۹۳ متر

پرتاب چکش

ریحانه آرانی از سپاهان اصفهان، ۵۷.۱۵ متر

زهرا عرب رستمی از پلیمرخلیج فارس، ۵۳.۸۱ متر

مهدیه حکمت سرا از دانشگاه آزاد، ۵۱.۵۲ متر

۴ در ۱۰۰ متر امدادی

دانشگاه آزاد، ۴۸.۵۳ ثانیه

سپاهان اصفهان، ۴۸.۷۴ ثانیه

پلیمر خلیج فارس، ۴۹.۶۲ ثانیه