نحوه عملکرد متاورس در بلاکچین

متاورس توصیفی از یک دنیای جدید کاملاً دیجیتال و فراتر از دنیایی است که در آن زندگی می کنیم. یک دنیای واقعیت مجازی که در آن کاربران می توانند با هم تعامل داشته باشند. متاورس چیست؟   متاورس (metaverse) توصیفی از یک دنیای جدید کاملاً دیجیتال و فراتر از دنیایی است که در آن زندگی […]

Read More »

Metatrigger Introducing the best Metaverse this week

metatrigger has been launched with the aim of managing movable and immovable property, and soon humans can use this technology to exchange and trade their property in a new world and the visual reality Today we are going to introduce Metaversetrigger ( metatrigger ) to you …(Valuable resources that will soon transform the world) Meta […]

Read More »