بازگشت پریسا بهزادی به فدراسیون دوومیدانی

به گزارش فرم نو، پریسا بهزادی بعنوان سرپرست نایب رئیس امور بانوان این فدراسیون انتخاب شد.

به گزارش فرم نو به نقل از مهر، احسان حدادی رئیس فدراسیون دوومیدانی با صدور حکمی پریسا بهزادی را به سمت سرپرست نایب رییسی امور بانوان فدراسیون دوومیدانی منصوب نمود.
در متن این حکم آمده است: «نظر به تعهد، تخصص و سوابق جنابعالی به باعث این ابلاغ به عنوان سرپرست نایب رئیس امور بانوان فدراسیون دوومیدانی منصوب می شوید، امید است با استعانت از حق تعالی و استفاده از ظرفیتهای موجود در تحقق اهداف عالیه فدراسیون دوومیدانی جمهوری اسلامی ایران موفق و موید باشید.»

پریسا بهزادی از قهرمانان و ملی پوشان اسبق ورزش دوو میدانی است که سابقه نایب رییسی امور بانوان این فدراسیون را هم در کارنامه دارد.
به گزارش فرم نو به نقل از مهر، قبل از بهزادی و در زمان سرپرستی مهدی مبینی، زهرا محمودوند مجری تلویزیون بعنوان سرپرست نایب رییسی بانوان این فدراسیون انتخاب شده بود.

منبع: