قهرمانی و نایب قهرمانی شطرنجبازان ایران در رده های سنی آسیا

به گزارش فرم نو، رامتین کاکاوند و آسنا گلی زاده در مسابقات شطرنج رده های سنی آسیا به ترتیب صاحب مدال طلا و نقره شدند.

به گزارش فرم نو به نقل از مهر، در جریان رقابت های شطرنج قهرمانی رده های سنی آسیا که در آلماتی قزاقستان جریان دارد و تا پایان دور هشتم، مدال نمایندگان ایران در قسمت استاندارد قطعی شده است.
در این بخش از مسابقات، رامتین کاکاوند و آسنا گلی زاده به ترتیب صاحب مدال طلا و نقره شدند.
پیش از این علوی در قسمت سریع هم به مدال دست یافته بود.
رقابت های شطرنج قهرمانی رده های سنی آسیا که از ۲۱ خرداد شروع شده است تا اول تیر ادامه دارد.

منبع: