اعزام دو نماینده به مرحله پایانی؛ دختر سنگنورد ایران از مسابقات گزینشی المپیک کنار گذاشته شد

فرم نو: فدراسیون کوهنوردی برمبنای بررسی های کمیته فنی، یکی از سه سنگنورد صاحب مجوز خود برای حضور در رقابت های گزینشی المپیک را از اعزام به مرحله نهایی این رقابت ها کنار گذاشت.

به گزارش فرم نو به نقل از مهر، تکلیف سهمیه های باقی مانده رشته سنگنوردی برای بازی های المپیک ۲۰۲۴ المپیک تا کمتر از یک ماه دیگر با برگزاری آخرین مرحله رقابت های گزینشی به میزبانی بوداپست (۳۱ خرداد تا ۳ تیر) مشخص می شود.
در واقع مجموع نتایج و عملکرد سنگنوردان شرکت کننده در رقابت های گزینشی مجارستان با لحاظ کردن امتیازات آنها در رقابت های گزینشی شانگهای که دو هفته پیش برگزار گردید، تکلیف سنگنوردان اعزامی به پاریس را مشخص می کند.
رضا علیپور، الناز رکابی و محیا دارابیان سه سنگنورد ایران هستند که از جانب فدراسیون جهانی کوهنوردی و صعودهای ورزشی مجوز حضور در این دو رویداد را کسب کرده بودند. هر سه نفر آنها در مسابقات شانگهای شرکت داشتند و با حریفان شان در ماده سرعت و لید بولدر رقابت کردند.

محیا دارابیان با ۲۰ سال سن در مسابقات گزینشی شانگهای شرکت کرد اما به خاطر عملکرد نه چندان رضایت بخشش از اعزام به بوداپست کنار گذاشته شد
رضا علیپور تنها نماینده ایران در بخش مردان مسابقات گزینشی المپیک است که در شانگهای ضمن جابه جایی رکورد سرعت ایران در جایگاه ششم مسابقات ایستاد. در این ماده اما محیا دارابیان نتوانست از مرحله مقدماتی صعود کند و با کسب جایگاه بیستم پایان یافت.
الناز رکابی هم در این رقابت ها به عنوان تنها نماینده ایران در ماده لید بولدر (کمباین) بود که با رتبه سی و سوم پایان یافت.
این عملکرد ملی پوشان سنگنوردی ایران طی سه جلسه کمیته فنی فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی و در حضور رضا زارعی رئیس این فدراسیون مورد بررسی قرار گرفت. بر این اساس و طبق نتیجه آنالیز وضعیت آنها، تصمیم گرفته شد محیا دارابیان اعزامی به بوداپست برای حضور در مرحله پایانی مسابقات گزینشی المپیک نداشته باشد اما این اعزام برای علیپور و رکابی به انجام می رسد.
رضا زارعی رئیس فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی که قبل از این تحلیل خود از عملکرد سنگنوردان ایران در شانگهای را عنوان کرده بود، در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد این تصمیم اتخاذ شده توضیح داد و اظهار داشت: پیش ازاین گفته بودم که اگر علیپور عملکردش در شانگهای را در بوداپست هم داشته باشد، می تواند سهیمه المپیک را بگیرد. نتیجه بررسی ها و ارزیابی ها در کمیته فنی هم به همین نتیجه منجر گردید. بدین سبب اعزام او به بوداپست قطعی است.
وی تصریح کردک دختران سنگنورد ایران اما شانس اینچنینی برای دستیابی به سهمیه ندارند. دارابیان در شانگهای امتیاز مناسبی نگرفت. او با عملکردی که در چین داشت باید در بوداپست خیلی خیلی خوب کار کند تا به صورتی جبران کرده باشد. الناز رکابی هم در مسابقات گزینشی شانگهای شرایط مناسبی نداشت، شرایط رکابی هم مانند دارابیان است. از دید منطقی، او هم شرایط کسب سهمیه را ندارد.
رییس فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی اشاره کرد: البته الناز رکابی این موقعیت را دارد که بتواند یکی از سهمیه فدراسیون های جهانی برای المپیک را از آن خود کند. بنا بر این او به بوداپست هم اعزام می شود تا این فرصت برایش محفوظ بماند اما از آنجائیکه دارابیان نه برای کسب سهمیه و نه برخوردار شدن از سهمیه فدراسیون جهانی، شانسی ندارد به بوداپست اعزام نمی گردد.

رضا علیپور در صورتی که در مسابقات گزینشی بوداپست عملکردی مشابه شانگهای داشته باشد، می تواند صاحب سهمیه المپیک شود
زارعی اشاره کرد: بدین سبب سنگنوردی ایران در رقابت های گزینشی المپیک به میزبانی بوداپست دو نماینده دارد. رضا علیپور و الناز رکابی به این مسابقات اعزام می شوند. مرتضی محمدی هم مربی اعزامی است. او مربی سرعت است.
وی در مورد سهمیه ای که از جانب فدراسیون جهانی کوهنوردی و صعودهای ورزشی و برای المپیک در اختیار برخی کشورها قرار می گیرد، اظهار داشت: این سهمیه برمبنای یکسری شاخص ها به کشورهایی تعلق می گیرد که ورزشکاران شان سهمیه ای برای المپیک نگرفته اند اما به صورتی صلاحیت حضور در بازی ها را هم دارند. بدین سبب اگر رضا علیپور در بوداپست بتواند سهمیه خودرا قطعی کند، رکابی شانسی برای گرفتن سهمیه فدراسیون جهانی ندارد اما در غیراینصورت و اگر رضا علیپور بهر دلیلی سهمیه نگیرد، احتمال برخوردار شدن از سهمیه فدراسیون جهانی وجود دارد. در هر صورت برای حفظ شانس رکابی برای گرفتن سهمیه فدراسیون جهانی، او را به بوداپست اعزام می نماییم.

الناز رکابی شانسی برای کسب المپیک ندارد اما شاید بتواند از سهمیه فدراسیون جهانی برخوردار شود