شروع به کار فخری با تیم ملی اسلحه سابر در مسابقات قهرمانی آسیا

فرم نو: پیمان فخری که پس از یک دوره مجدد هدایت تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر را بر عهده گرفته در مسابقات قهرمانی آسیا بصورت رسمی و برای اولین بار هدایت این تیم را بر عهده خواهد داشت.

به گزارش فرم نو به نقل از مهر، با بیان فدراسیون شمشیربازی، پیمان فخری هدایت تیم ملی اسلحه سابر را در بازی های المپیک را بر عهده خواهد داشت.
بر این اساس فخری ۹ خرداد به ایران سفر می کند تا ضمن انجام مذاکرت نهایی، همکاری با فدراسیون شمشیربازی و تیم ملی اسلحه سابر را بصورت رسمی شروع کند.
این مربی در شروع به کار حضور باردیگر در راس تیم ملی اسلحه سابر، هدایت این تیم را در مسابقات قهرمانی آسیا بر عهده خواهد داشت. این رقابت ها ۳۱ خرداد تا ۷ تیر به میزبانی کویت انجام می شود.
قرار است تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر با ترکیب المپیکی خود متشکل از علی پاکدامن، محمد رهبری، محمد فتوحی و فرزاد باهرارسباران در مسابقات قهرمانی آسیا شرکت نماید.
پیمان فخری قبل از این و طی سالهای متوالی هدایت تیم ملی اسلحه سابر را بر عهده داشت. حضور نمایندگان ایران در بخش انفرادی بازی های المپیک لندن و ریو و همین طور بخش تیمی بازی های المپیک توکیو با هدایت این مربی انجام شد.
فخری شهریور سال ۱۴۰۰ و پس از بازی های المپیک توکیو از هدایت تیم ملی اسلحه سابر استعفا داد.

منبع: