شروع اولین مرحله اردوی تیم تپانچه در سال جدید با حضور ۹ ورزشکار

فرم نو: دور جدید اردوی آمادگی تیم ملی تپانچه در سال 1403 در تهران شروع شد.

به گزارش فرم نو به نقل از روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، هشتمین مرحله اردوی تدارکاتی اعزام به المپیک پاریس ۲۰۲۴ و اولین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی تپانچه در سال ۱۴۰۳ با دعوت ۹ ورزشکار از ۵ فرودین ماه در تهران شروع شد و این اردو تا ۱۵ فروردین ماه و اعزام به مسابقات جهانی و توزیع سهمیه المپیک ادامه می یابد.
محسن نصر اصفهانی، سرمربی تیم ملی تپانچه کشورمان سجاد پورحسینی، جواد فروغی، وحید گلخندان، حسین ظفرجعفرزاده و امیر جوهری خورا در بخش آقایان و هانیه رستمیان، گلنوش سبقت الهی، زینب طوماری و لعیا محمدی را در بخش بانوان به اردو دعوت کرده است.