مهدی مبینی در انتخابات دوومیدانی ثبت نام کرد

به گزارش فرم نو، سرپرست سابق فدراسیون دوومیدانی در انتخابات ریاست این فدراسیون ثبت نام کرد.

به گزارش فرم نو به نقل از ایسنا، طبق اعلام فدراسیون دوومیدانی، انتخابات ریاست این فدراسیون، سال ۱۴۰۳ برگزار می گردد که در این خصوص زمان ثبت نام از کاندیداهای ریاست مشخص شده است. بر این اساس کسانی که حائز شرایط هستند، می توانند از ۱۵ اسفند با حضور در فدراسیون دوومیدانی ثبت نام کنند.

مهدی مبینی، سرپرست سابق این فدراسیون هم امروز در انتخابات ریاست دوومیدانی ثبت نام کرد.

پیش از این هم هاشم صیامی، احسان حدادی و افشین داوری در انتخابات دوومیدانی ثبت نام کرده بودند.