پاکدامن نفر پنجم رنکینگ جهان ماند

فرم نو: علی پاکدامن در تازه ترین رنکینگ جهانی همچنان جایگاهش را حفظ کرد.

به گزارش فرم نو به نقل از ایسنا، فدراسیون جهانی شمشیربازی رنکینگ جدید شمشیربازان را اعلام نمود. علی پاکدامن، کاپیتان تیم ملی، توانست همچنان جایگاه پنجم جهان را حفظ کند. محمد رهبری بدون تغییر جایگاه باقی ماند و همچنان نفر ۲۸ رنکینگ جهان است. محمد فتوحی به رده ۷۳ آمد و فرزاد باهر از رده ۹۰ به ۹۱ رفت.

رنکینگ جدید شمشیربازان به شرح زیر است:

انفرادی

۵- علی پاکدامن (بدون تغییر جایگاه)
۲۸- محمد رهبری (بدون تغییر جایگاه)
۷۳- محمد فتوحی (۷۷)
۹۱- فرزاد باهر (۹۰)